סינית – צורך עסקי

 

היכולת לתקשר עם גופים עסקיים וארגונים אחרים בסין איננה עוד מותרות אלא צורך עסקי יומיומי שאליו נחשפות חברות גדולות כקטנות.

 

פיתוח הקשרים עם הגופים הסינים יחייב הכרה של התרבות העסקית המקומית והבנה בסיסית של השפה הסינית ואופן השימוש בה.

 

אנו נסייע בשיפור התקשורת העסקית עם סין באמצעות סדנאות והשתלמויות לעובדי מפתח בחברה הנמצאים בקשר עם סין או מקבלים החלטות בקשר לפעילות זו.

 

בסדנאות אלה יינתן רקע על התרבות הסינית וההתנהלות היומיומית מול גורמים סינים.

בנוסף יינתנו מספרשיעורים בשפה סינית שימושית תוך שימת דגש על השפה המדוברת וקריאת pinyin תעתוק של הסימניות הסיניות ללועזית.

 

היקף הסדנאות ותוכנן יותאם לצרכי החברה וניתן לקיימם באתרי החברה.

כמו כן, המרכז יכול לסייע בליווי משלחות מסין ולסין ובתרגום מסמכים.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת