קורס סינית לנוער – רמת מתחילים


למידה חווייתית בה התלמיד ירחיב את אופקיו וילמד על התרבות והשפה הסינית תוך כדי פיתוח יכולות שכליות ויצירתיות. שימוש בחומרי הוראה סינים אותנטיים.
דרכי הוראה מגוונות: שימוש בשירים, סיפורים, תמונות, דמויות, סרטים, משחקים ועוד.

 

מטרת הקורס: 90% שפה, 10% תרבות

 • הנושאים ילמדו בשני מימדים- מימד השפה ומימד התרבות השפתית
 • הקניית לקסיקון בסיסי בסינית מנדרינית לניהול שיחה בסיסית
 • הגייה נכונה ומדויקת של הטונים השונים המהווים את הבסיס לשפה הסינית
 • התלמיד יקרא ויכתוב מספר סימניות סיניות
 • שיטות לקריאה וכתיבה ב-Pinyin: תעתוק הסימניות הסיניות לאותיות לטיניות
 • הכרה ראשונית עם התרבות הסינית והתנהלות תרבותית נכונה במפגש עם הסינים

מהנושאים שילמדו בקורס:

 • מבנה השפה הסינית
 • הגיה נכונה של הטונים
 • קריאה וכתיבה של Pinyin
 • כתיבה וקריאה של מספר סימניות סיניות
 • ברכות ונימוסים
 • הצגה עצמית
 • משפחה ומגורים
 • מספרים, שעה, תאריכים
 • טלפון
 • זמן וקריאת שעון
 • עיסוקים ותחביבים
 • צבעים
הגדרות כלליות כניסה למערכת